Informacja prawna

Artykuł 1. Edycja strony

Zgodnie z art. 6 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu do gospodarki cyfrowej użytkownicy strony https://www.cortenplus.pl są informowani o tożsamości różnych interesariuszy w kontekście jej wdrażania i monitorowanie:

Właściciel strony: Corten+ - Kontakt: contact@corten.plus - Adres: Coastal Highway, Lewes, DE 19958, Stany Zjednoczone

Identyfikacja firmy: Corten+ - Adres pocztowy: Coastal Highway, Lewes, DE 19958, Stany Zjednoczone

Dyrektor publikacji: Mahavonjy Zafindresamby - Kontakt: mahavonjy@ferberenterprises.com.

Gospodarz: OVH SAS - 2 rue Kellermann - BP 80157 - 59053 Roubaix Cedex 1 - Telefon: 1007

Inspektor ochrony danych: Tolérance Herman -tolerance@ferberenterprises.com

Artykuł 2. Ogólne warunki strony i oferowanych usług

Korzystanie z witryny https://www.cortenplus.pl oznacza pełną akceptację ogólnych warunków użytkowania opisanych poniżej. Niniejsze warunki użytkowania mogą zostać zmienione lub uzupełnione w dowolnym momencie, dlatego użytkownicy strony https://www.cortenplus.pl są zachęcani do regularnego konsultowania się z nimi.

Ta witryna jest zwykle dostępna dla użytkowników w dowolnym momencie. Firma może jednak podjąć decyzję o przerwie spowodowanej konserwacją techniczną, która następnie podejmie starania, aby powiadomić użytkowników przed terminami i godzinami interwencji.

Strona https://www.cortenplus.pl jest regularnie aktualizowana. W ten sam sposób informacje prawne mogą być modyfikowane w dowolnym momencie: niemniej jednak narzucają się użytkownikowi, który jest proszony o jak najczęstsze odwoływanie się do nich w celu zapoznania się z nimi.

Artykuł 3. Opis świadczonych usług

Celem strony https://www.cortenplus.pl jest dostarczenie informacji dotyczących całej działalności firmy.

Firma dokłada wszelkich starań, aby informacje na stronie https://www.cortenplus.pl były jak najbardziej dokładne. Jednak nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za pominięcia, nieścisłości i braki w aktualizacji, czy to samodzielnie, czy przez partnerów zewnętrznych, którzy dostarczają mu te informacje.

Wszystkie informacje wskazane na stronie https://www.cortenplus.pl.

są podane wyłącznie w celach informacyjnych i mogą ulec zmianie. Ponadto informacje na stronie https://www.cortenplus.pl nie są wyczerpujące. Podlegają one modyfikacjom, które zostały wprowadzone od momentu ich umieszczenia w sieci.

Artykuł 4. Ograniczenia umowne dotyczące danych technicznych

Strona korzysta z technologii JavaScript.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne związane z korzystaniem z serwisu. Ponadto użytkownik serwisu wyraża zgodę na dostęp do serwisu przy użyciu najnowszego sprzętu, niezawierającego wirusów i zaktualizowanej przeglądarki najnowszej generacji.

Artykuł 5. Własność intelektualna i podróbki.

Corten+ jest właścicielem praw własności intelektualnej i posiada prawa do użytkowania wszystkich elementów dostępnych na stronie internetowej, w szczególności tekstów, obrazów, grafik, logo, filmów, architektury, ikon i dźwięków.

Jakiekolwiek powielanie, przedstawianie, modyfikowanie, publikowanie, adaptacja całości lub części elementów strony, niezależnie od zastosowanych środków lub procesu, jest zabronione, z wyjątkiem uprzedniej pisemnej zgody Corten+.

Wszelkie nieautoryzowane użycie witryny lub któregokolwiek z jej elementów będzie uważane za stanowiące naruszenie i ścigane zgodnie z postanowieniami artykułów L.335-2 i następnych Kodeksu własności intelektualnej.

 

Artykuł 6. Ograniczenie odpowiedzialności.

Corten+ nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wyrządzone w sprzęcie użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do strony https://www.cortenplus.pl.

Corten+ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie informacji i treści znajdujących się na https://www.cortenplus.pl.

Corten+ zobowiązuje się do jak największego bezpieczeństwa witryny https://www.cortenplus.pl, jednak jego odpowiedzialność nie może być kwestionowana, jeśli niepożądane dane są importowane i instalowane na jego stronie bez jego wiedzy.

Interaktywne przestrzenie (kontakt lub komentarze) są dostępne dla użytkowników. Corten+ zastrzega sobie prawo do usuwania, bez wcześniejszego powiadomienia, wszelkich treści zamieszczonych w tym miejscu, które naruszałyby przepisy obowiązujące we Francji, w szczególności przepisy dotyczące ochrony danych.

W razie potrzeby Corten+ zastrzega sobie również prawo do zakwestionowania odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej użytkownika, w szczególności w przypadku wiadomości rasistowskiej, obraźliwej, zniesławiającej lub pornograficznej, niezależnie od użytego medium (tekst, fotografia itp. .).

Artykuł 7. CNIL i zarządzanie danymi osobowymi.

Zgodnie z przepisami ustawy 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. z późniejszymi zmianami, użytkownik strony https://www.cortenplus.pl ma prawo do wglądu, modyfikacji i usuwania zebranych informacji. Aby skorzystać z tego prawa, wyślij wiadomość do naszego inspektora ochrony danych: Tolérance Herman -tolerance@ferberenterprises.com.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak przetwarzamy Twoje dane (rodzaj danych, cel, odbiorca...), przeczytaj naszą stronę https://www.cortenplus.pl/pages/privacy-policy. [Instrukcje: dodaj hiperłącze do swojej polityki prywatności tutaj]

Artykuł 8. Linki hipertekstowe i pliki cookie

Witryna https://www.cortenplus.pl zawiera hipertekstowe łącza do innych witryn i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w odniesieniu do tych zewnętrznych linków lub linków utworzonych przez inne witryny do https://www.cortenplus.pl.

Przeglądanie strony https://www.cortenplus.pl może spowodować instalację plików cookie na komputerze użytkownika.

„Cookie” to mały plik, który rejestruje informacje dotyczące przeglądania witryny przez użytkownika. Uzyskane w ten sposób dane umożliwiają np. pomiary frekwencji.

Możesz zaakceptować lub odrzucić pliki cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki. Żadne pliki cookie nie zostaną umieszczone bez Twojej zgody.

Pliki cookie są przechowywane maksymalnie przez 12 miesięcy.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak używamy plików cookie, przeczytaj naszą https://www.cortenplus.pl/pages/privacy-policy.

Artykuł 9. Prawo właściwe i przyznanie jurysdykcji.

Wszelkie spory związane z korzystaniem z witryny https://www.cortenplus.pl podlegają prawu francuskiemu. Poza przypadkami, w których prawo na to nie pozwala, wyłączną jurysdykcję mają właściwe sądy Sarreguemines.

Artykuł 10. Przedmiotowe prawa podstawowe.

Ustawa nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r., w szczególności zmieniona ustawą nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r. dotyczącą przetwarzania danych, plików i wolności.

Ustawa nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu do gospodarki cyfrowej.

Artykuł 11. Glosariusz

Użytkownik: Użytkownik łączący się z Internetem za pomocą wyżej wymienionej strony.

Dane osobowe: „informacje, które pozwalają w jakiejkolwiek formie, bezpośrednio lub pośrednio, na identyfikację osób fizycznych, których dotyczą” (art. 4 ustawy nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r.).