Ogólna polityka ochrony danych

1. Ochrona danych w skrócie

 Uwagi ogólne

Poniższe uwagi zawierają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które pozwalają na osobistą identyfikację. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych pod tym tekstem.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

 Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzaniem danych na tej stronie zajmuje się operator strony. Jego dane kontaktowe znajdziesz w informacji prawnej tej witryny.

 Jak zbieramy Twoje dane?

Twoje dane są gromadzone z jednej strony, gdy je nam przekazujesz. Mogą to być np. dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym.

 Inne dane zbierane są automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas odwiedzin strony). Dane te są wprowadzane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

 Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia bezbłędnego działania serwisu. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy Twojego zachowania użytkownika.

 Jakie masz prawa dotyczące Twoich danych?

W każdej chwili masz prawo do bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych przez Ciebie danych osobowych. Masz również prawo do żądania sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku wszelkich innych pytań dotyczących ochrony danych, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w informacji prawnej. Masz również prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

 Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje zachowanie podczas surfowania może być oceniane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analiza Twojego zachowania podczas surfowania odbywa się zwykle anonimowo; zachowania przeglądania nie można powiązać z Tobą. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

 Możesz sprzeciwić się tej analizie. O możliwościach sprzeciwu poinformujemy Cię w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

   Ochrona danych

  Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

   Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które pozwalają na osobistą identyfikację. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do jakich celów je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu to robimy.

   Zwracamy uwagę na fakt, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

  Uwaga dotycząca odpowiedzialnej obsługi

   Działem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

   Corten+, 16192 Coastal Highway, Lewes, DE 19958, USA

  E-mail: contact@corten.plus

   Administratorem jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

  Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

   Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać już wyrażoną zgodę. Po prostu wyślij nam nieformalną wiadomość e-mailem. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano do odwołania.

  Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

   W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo odwołania się do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w kwestiach związanych z ochroną danych jest inspektor ochrony danych państwa, w którym nasza firma ma siedzibę. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_L...

   Prawo do przenoszenia danych

   Masz prawo do tego, aby dane zostały dostarczone Tobie lub podmiotowi trzeciemu w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, który przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

  Szyfrowanie SSL lub TLS

   Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia lub prośby, które wysyłasz do nas jako operatora witryny, ta witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

   Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

   Transakcje płatnicze krypto na tej stronie

  Jeżeli po zawarciu odpłatnej umowy istnieje obowiązek przekazania nam Twoich danych dotyczących płatności (np. numer rachunku w przypadku upoważnienia do polecenia zapłaty), dane te są niezbędne do realizacji płatności.

   Transakcje płatnicze powszechnymi środkami płatniczymi (Visa/MasterCard, polecenie zapłaty) realizowane są wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

   W przypadku komunikacji szyfrowanej dane dotyczące płatności, które nam przekazujesz, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

  Informacje, blokowanie, usuwanie

   W ramach obowiązujących przepisów prawa mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach, a także celu przetwarzania danych oraz, w stosownych przypadkach, prawo do ich sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku jakichkolwiek innych pytań dotyczących danych osobowych, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem wskazanym w informacji prawnej.

   Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

   Wykorzystywanie danych kontaktowych publikowanych w ramach obowiązkowej informacji prawnej do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, o które nie wnioskowano wyraźnie, jest niniejszym zabronione. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, na przykład za pomocą wiadomości spamowych.

  3. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

    Ciasteczka

   Strony internetowe częściowo wykorzystują tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę.

    Większość używanych przez nas plików cookie to „sesyjne pliki cookie”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu Twojej wizyty. Inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu do momentu ich usunięcia przez Ciebie. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę podczas następnej wizyty.

    Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczać akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarka. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

    Pliki cookies, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji, o które prosiłeś (np. funkcja koszyka) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu bezbłędnego technicznie i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile przechowywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowania użytkownika podczas surfowania), są one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

   Pliki dziennika serwera

    Dostawca stron automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. To jest :

    typ i wersja przeglądarki

   używany system operacyjny

   odsyłający adres URL

   Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp do witryny

   Czas żądania serwera

   adres IP

    Dane te nie są porównywane z innymi źródłami danych.

   Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

   Formularz kontaktowy

    W przypadku przesłania do nas zapytania przez formularz kontaktowy, informacje podane w formularzu zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, zostaną u nas zachowane w celu przetworzenia zapytania, prośby oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

    Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać tę zgodę. Aby to zrobić, po prostu wyślij nam nieformalną wiadomość e-mailem. Odwołanie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzonych do odwołania.

    Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym pozostają u nas do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub wygaśnie cel przechowywania danych (np. po rozpatrzeniu Twojego żądania). Obowiązujące przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

   Rejestracja na tej stronie

    Możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać z dodatkowych funkcji w serwisie. Wprowadzone w tym celu dane wykorzystujemy wyłącznie w celu skorzystania z odpowiedniej oferty lub usługi, na którą się Państwo zarejestrowali. Obowiązkowe dane wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie odmówimy rejestracji.

    W przypadku istotnych zmian, np. zakresu oferty lub zmian technicznie koniecznych, informujemy Państwa o tym na podany podczas rejestracji adres e-mail.

    Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać wyrażoną zgodę. Po prostu wyślij nam nieformalną wiadomość e-mailem. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem już przeprowadzonego przetwarzania danych.

    Dane wprowadzone podczas rejestracji są przez nas przechowywane tak długo, jak jesteś zarejestrowany na naszej stronie internetowej, a następnie są usuwane. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

   Rejestracja z Facebook Connect

    Zamiast rejestrować się bezpośrednio na naszej stronie internetowej, możesz zarejestrować się w Facebook Connect. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia.

    Jeśli zdecydujesz się zarejestrować w Facebook Connect i klikniesz przycisk „Zaloguj się z Facebookiem” / „Połącz z Facebookiem”, zostaniesz automatycznie przekierowany na platformę Facebook. Tam możesz się zalogować za pomocą swoich danych użytkowania. Twój profil na Facebooku jest zatem powiązany z naszą stroną internetową lub naszymi usługami. Ten link umożliwia nam dostęp do danych, które zdeponowałeś na Facebooku. Są to głównie:

    Nazwa Facebooka

   Profil na Facebooku i zdjęcie na okładkę

   Zdjęcie w tle na Facebooka

   adres e-mail zarejestrowany na Facebooku

   Identyfikator Facebooka

   Listy znajomych na Facebooku

   Polubienia na Facebooku (polubienia)

   urodziny

   Seks

   Kraj

   Język

    Dane te są wykorzystywane do tworzenia, udostępniania i personalizacji Twojego konta.

    Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Warunkami świadczenia usług Facebooka i Polityką prywatności Facebooka. Znajdziesz je pod adresem: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ oraz https://www.facebook.com/legal/terms/.

    Przetwarzanie danych (dane klienta i dane umowy)

    Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do ustanowienia, ukształtowania treści lub zmiany stosunku prawnego (dane podstawowe). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub działań przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe związane z korzystaniem z naszych stron internetowych (dane dotyczące użytkowania) tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi lub do rozliczenia za nią.

    Zebrane dane klientów są usuwane po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowej. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

   Przekazywanie danych przy zawieraniu umów dla sklepów internetowych, handlowców i wysyłce towarów

    Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania umowy, na przykład firmom, którym zlecono dostawę towaru lub instytucji kredytowej, której zlecono realizację płatności. Dalsze przesyłanie danych nie ma miejsca lub tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę. Twoje dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych.

    Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

   4. Narzędzia analityczne i reklama

     Google Analytics

    Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

     Google Analytics używa „cookies”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

     Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej oferty internetowej, jak i reklam.

     Anonimizacja IP

    Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Twój adres IP jest w ten sposób skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przesłaniem go do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Google będzie wykorzystywać te informacje w imieniu operatora tej witryny do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na witrynie oraz świadczenia operatorowi witryny innych powiązanych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

     Wtyczka do przeglądarki

    Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny. Możesz również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i odnoszących się do korzystania z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem poniższy link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

     Sprzeciw wobec gromadzenia danych

    Możesz zapobiec gromadzeniu swoich danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostanie zainstalowany plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi zbieranie danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Wyłącz Google Analytics.

     Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/600424...

     Zamów przetwarzanie danych

    Zawarliśmy z Google umowę na przetwarzanie danych o zamówieniach i w pełni wdrażamy surowe wytyczne niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

     Dane demograficzne z Google Analytics

    Ta strona korzysta z funkcji „cechy demograficzne” Google Analytics. Umożliwia to tworzenie raportów zawierających stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach od Google, a także danych odwiedzających od dostawców zewnętrznych. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Możesz wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie za pomocą ustawień reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics, jak opisano w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

     Google AdWords i śledzenie konwersji Google

    Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy firmy Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”).

     W ramach Google AdWords korzystamy z tzw. śledzenia konwersji. Po kliknięciu reklamy opublikowanej przez Google plik cookie jest umieszczany w celu śledzenia konwersji. Cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa umieszcza na komputerze użytkownika. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.

     Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w prawnie uzasadnionym interesie bezpośredniej komunikacji z Klientami oraz projektowania strony internetowej dostosowanej do potrzeb. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO.

    W tym celu możesz zrezygnować z rejestracji we wszystkich witrynach internetowych, które korzystają z Mouseflow, globalnie dla przeglądarki, z której aktualnie korzystasz, klikając poniższy link: https://mouseflow.de/opt-out/

     5. Biuletyn

     Dane biuletynu

    Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie, potrzebujemy adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera. Pozostałe dane nie są zbierane lub są gromadzone wyłącznie dobrowolnie. Używamy tych danych wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

     Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu rejestracji newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania newslettera, na przykład klikając w link „zrezygnuj z subskrypcji” w newsletterze. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

     Dane, które przekazałeś nam w celu otrzymywania newslettera są przez nas przechowywane do momentu wypisania się z newslettera i są usuwane po wypisaniu się z newslettera. Dane przechowywane u nas do innych celów (np. adresy e-mail w obszarze członków) pozostają nienaruszone przez ten środek.

     PocztaChimp

     Ta strona korzysta z usług MailChimp do wysyłania biuletynów. Dostawcą jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

     MailChimp to usługa, która pozwala między innymi organizować i analizować wysyłkę biuletynów. Gdy wprowadzasz dane w celu otrzymywania biuletynu (np. adres e-mail), są one przechowywane na serwerach MailChimp w USA.

     MailChimp posiada certyfikat „Tarczy Prywatności UE-USA”. „Tarcza Prywatności” to umowa między Unią Europejską (UE) a Stanami Zjednoczonymi, której celem jest zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w Stanach Zjednoczonych.

    Za pomocą MailChimp możemy analizować nasze kampanie newsletterowe. Po otwarciu wiadomości e-mail wysłanej przez MailChimp plik zawarty w wiadomości e-mail (nazywany sygnałem nawigacyjnym) łączy się z serwerami MailChimp w Stanach Zjednoczonych. W ten sposób można określić, czy wiadomość newslettera została otwarta, a jeśli tak, to w jakie linki została ona kliknięta. Ponadto zbierane są informacje techniczne (np. czas wizyty, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny). Informacje te nie mogą być przypisane do odbiorcy newslettera. Służą one wyłącznie do analizy statystycznej kampanii newsletterowych. Wyniki tych analiz mogą posłużyć do lepszego dopasowania przyszłych biuletynów do zainteresowań odbiorców.

     Jeśli nie chcesz analizować przez MailChimp, musisz zrezygnować z subskrypcji biuletynu. W tym celu w każdej wiadomości newslettera zamieszczamy odpowiedni link. Ponadto możesz również zrezygnować z otrzymywania biuletynu bezpośrednio na stronie internetowej.

     Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę możesz w każdej chwili odwołać, rezygnując z otrzymywania newslettera. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

     Dane, które przekazałeś nam w celu otrzymywania newslettera, będą przez nas przechowywane do momentu wypisania się z newslettera i zostaną usunięte zarówno z naszych serwerów, jak i z serwerów MailChimp po wypisaniu się z newslettera. Dane przechowywane u nas do innych celów (np. adresy e-mail w obszarze członków) pozostają nienaruszone przez ten środek.

     Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone w witrynach internetowych klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci poznają całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji identyfikujących osobiście użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz sprzeciwić się temu użyciu, łatwo wyłączając plik cookie śledzenia konwersji Google w przeglądarce internetowej w Ustawieniach użytkownika. Nie zostaniesz wówczas uwzględniony w statystykach śledzenia konwersji.

     Przechowywanie „cookies konwersji” odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej oferty internetowej, jak i reklam.

     Więcej informacji na temat Google AdWords i Google Conversion-Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

     Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczać akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarka. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

     Piksel Facebook

     Do mierzenia konwersji nasza strona korzysta z Facebook Visitor Action Pixel, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”).

     Umożliwia to śledzenie zachowania odwiedzających stronę po przekierowaniu na stronę dostawcy poprzez kliknięcie reklamy na Facebooku. Umożliwia to ocenę skuteczności reklam Facebooka do celów statystycznych i badania rynku oraz optymalizację przyszłych działań reklamowych.

     Zebrane dane są dla nas jako operatora tej strony anonimowe, nie możemy wyciągać żadnych wniosków co do tożsamości użytkowników. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, dzięki czemu możliwe jest połączenie z profilem danego użytkownika, a Facebook może wykorzystywać dane do własnych celów reklamowych zgodnie z dyrektywą o wykorzystaniu danych Facebooka. Facebook może w ten sposób umożliwić dystrybucję reklam na stronach Facebooka i poza Facebookiem. Jako operator strony nie mamy wpływu na takie wykorzystanie danych.

     W informacjach o ochronie danych Facebooka znajdziesz więcej informacji na temat ochrony Twojej prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/.

     Możesz również dezaktywować funkcję remarketingu „Custom Audiences” w sekcji Ustawienia reklam na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_pr...W tym celu musisz być zalogowany na Facebooku.

     Jeśli nie masz konta na Facebooku, możesz dezaktywować reklamę opartą na użytkowaniu Facebooka na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanag...

    Przepływ myszy

     Ta strona internetowa korzysta z Mouseflow, narzędzia do analizy internetowej firmy Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhaga, Dania.

     Celem przetwarzania danych jest analiza tej witryny i odwiedzających ją osób. W tym celu zbierane i przechowywane są dane w celach marketingowych i optymalizacyjnych. Na podstawie tych danych można tworzyć profile użytkowników pod pseudonimem. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookie.

     Narzędzie do analizy sieci Mouseflow rejestruje losowo wybrane pojedyncze wizyty (tylko z anonimowym adresem IP). Skutkuje to protokołem ruchów myszy i kliknięć w celu losowej replikacji różnych wizyt w witrynie i wywnioskowania potencjalnych ulepszeń witryny. Dane zbierane przez Mouseflow nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę bez zgody osoby, której dotyczą, i nie są porównywane z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu.

     Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Polityką prywatności MailChimp pod adresem: https://mailchimp.com/legal/terms/.

     Zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych

    Zawarliśmy z MailChimp „Umowę o przetwarzaniu danych”, w której zobowiązujemy MailChimp do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania ich osobom trzecim. Niniejsza umowa jest dostępna pod następującym linkiem: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-...

    6. Wtyczki i narzędzia

      YouTube

     Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek serwisu YouTube obsługiwanego przez Google. Operatorem tych stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

      Gdy odwiedzasz jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest następnie informowany o odwiedzonych stronach.

      Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwiasz YouTube powiązanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

      Korzystanie z serwisu YouTube ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

      Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

     Czcionki internetowe Google

      Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek internetowych, dostarczanych przez Google, w celu jednolitej reprezentacji czcionek. Kiedy odwiedzasz stronę, Twoja przeglądarka ładuje niezbędne czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

      W tym celu używana przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. W ten sposób firma Google zostaje poinformowana, że ​​dostęp do naszej strony internetowej nastąpił za pośrednictwem Państwa adresu IP. Korzystanie z Google Web Fonts ma na celu jednolitą i atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

      Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, Twój komputer używa standardowej czcionki.

      Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w oświadczeniu o ochronie prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/ .

     7. Dostawcy płatności

       PayPal

       Na naszej stronie oferujemy m.in. płatność przez PayPal. Dostawcą tej usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (zwany dalej „PayPal”).

       Jeśli zdecydujesz się zapłacić przez PayPal, wprowadzone dane dotyczące płatności zostaną przesłane do PayPal.

      Przekazywanie Twoich danych do PayPal odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy). W każdej chwili masz możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Odwołanie nie ma wpływu na ważność operacji przetwarzania danych przeprowadzonych w przeszłości.